Usluge Cena(Din)
* Osnovni pregled u ordinaciji 1,500
Kućna poseta 2,500
EKG 500
Spirometrija 700
Ispiranje ušiju (jedno ili oba uha) 1,500
Infuzija (500 ml rastvora) 1,500
Injekcija - davanje 400
Previjanje i mala hirurška intervencija od 1,000
Dodatna dijagnostika od 400
Lek u ampuli (injekcija ili u infuziji) 100
Vakcina – grip (uključujući osnovni pregled) 2,000
** Sistematski pregled 4,500
*uključuje po potrebi merenje telesne temperature, merenje telesne visine i težine, merenje krvnog pritiska i pulsa, merenje saturacije O2, otoskopija, oftalmoskopija, auskultacija pluća i srca, pregled grla, nosa...
**cena sistematskog pregleda ne uključuje usluge dijagnostike izvršene van ordinacije Liman3Dr (Rtg, ultrazvuk, laboratorijske pretrage i sl.)
NAPOMENA: Plaćanje isključivo gotovinom.